Het 3-dimentionaal weefsel is ontwikkeld om een GVK opslagtank te voorzien van een lekdetectie systeem, waardoor een calamiteitenbak niet meer noodzakelijk is.

Er wordt gebruik gemaakt van een dubbele polyester wandopbouw waardoor er een open ruimte in de tankwand ontstaat van ca. 5 mm. Deze open ruimte wordt voorzien van overdruk. Zodra er in de binnen- of buitenwand lekkage aanwezig is valt de overdruk weg en gaat er een alarm af.

Het voordeel is dat direct gesignaleerd wordt waardoor aantasting van de wand geminimaliseerd wordt en reparatie goed uitgevoerd kan worden.

Cldw Tekening